برنج

برنج-دم-سیاه-استخوانی اصلاح

برنج هاشمی دم سیاه استخوانی 10 کیلوگرمی

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
هاشمی-ممتاز-معطر

برنج هاشمي (گيلان)

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
هاشمی-ممتاز-معطر

برنج هاشمي ممتاز اسپان بان 4.5کیلوگرمی

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
طارم-مرمری

برنج طارم مرمري فجر (گنبد و كلاله)

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
طارم-ممتاز

برنج طارم ممتاز (مازندران)

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
مجلسی-اعلا

برنج مجلسي (مازندران)

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
محلی-عنبربو

برنج محلی عنبربو اعلا (خوزستان)

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
شکسته-خوشپخت

برنج شکسته خوشپخت

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد