021-44474005 021-44474005
كد محصول: 18

برنج مجلسي (مازندران)

برنج مجلسي ١٠ كيلوگرم

  • نقد و بررسی

برداشت از شالیزارهای مازندران و تبدیل در کارخانجات مزرا

این نوع محصول که عمدتا از شالیزار های استان مازندران بعنوان برنج پرمحصول تهیه و پس از تبدیل در کارخانجات مزرا در اوزان 5 و 10 کیلویی به بازار عرضه می گردد. این محصول در یک وسعت زمین یکسان ، 2تا 2.5 برابربرنج هاشمی به کشاورزان محصول خالص داده و به همین جهت از استقبال خوبی برخوردار است .اما به لحاظ ارزش غذایی در مقایسه با برنج هاشمی از رتبه ضعیفتری برخوردار می باشد