021-44474005 021-44474005
كد محصول: 16

برنج طارم ممتاز (مازندران)

برنج طارم ممتاز ١٠ كيلوگرم

  • نقد و بررسی

تهیه شده از استان مازندران ( فریدون کنار )

با توجه به شرائط آب و هوایی و نوع کشت هر منطقه ؛ بهترین شالیزارهای برنج طارم در استان مازندران بخصوص منطقه فریدون کنار و حوالی آن می باشد که سعی شده با تهیه این محصول و فرایند تولید درا وزان 5 و 10 کیلوگرم بسته بندی و به بازار عرضه گردد.