021-44474005 021-44474005
كد محصول: 19

برنج شکسته خوشپخت

برنج شکسته خوشپخت ١٠ كيلوگرم

  • نقد و بررسی

عمدتا از لاشه برنج هاشمی و سورتینگ در کارخانجات مزرا

عموما" در زمان الک و سورتینگ برنج بخصوص برنج هاشمی ؛ دانه های کامل از دانه های شکسته و نیم شده مجزا سازی می شود و مجددا" همین دانه های ناقص که اصطلاحا" لاشه برنج تلقی می شود پس از سورتینگ مجدد که در بسته های 5 و 10 کیلویی مزرا بسته بندی می شود و برای اقشار کم درامد می تواند به جهت دارا بودن همان ارزش غذایی محصول ایرانی؛ مورد توجه قرار گیرد.