021-44474005 021-44474005
كد محصول: 20

برنج محلی عنبربو اعلا (خوزستان)

برنج محلی ١٠ كيلوگرم

  • نقد و بررسی

برداشت از استان خوزستان و تبدیل و سورتینگ در کارخانجات مزرا

برنج عنبربو مزار تهیه و برداشت از بهترین مزارع جنوب کشور به خصوص منطقه باغ ملک و شوشتر بوده که پس تهیه شالیزار های مرغوب نسبت به تبدیل و بسته بندی اقدام نموده است. این محصول عطر و بوی بسیار خوبی می باشد و لیکن بدلیل کمبود آب در منطقه جنوبی کشور تولید آن اندک می باشد و معمولا در تمام فصول این نوع برنج وجود ندارد.