تجهیزات و محصولات شرکت:   انواع برنج ایرانی هاشمی ممتاز ؛ طارم ؛ مجلسی ( هشپر طالش گیلان ) ؛ عنبربو(جنوب کشور) و ... می باشد که زمینهای زیرکشت برنج این شرکت در  استان گیلان میباشد وهمچنین دارای کارخانجاتی  مجهز به ماشین آلات بروز اتومات با ظرفیت تولید بالادرسال می باشد ؛که با توجه به نحوه قیمت گذاری و کیفیت مناسب  ؛ محصولات این شرکت را به همگان پیشنهاد می نماید