021-44474005 021-44474005
كد محصول: 13

لوبیا چیتی 900 گرمی

 لوبیا چیتی بسته بندي 900 گرم و فله 30 کیلوگرم

  • نقد و بررسی

لوبیا چیتی مزرا ار بهترین مناطق کشت استان مرکزی ( خمین) تهیه و در بسته بندی 900گرمی و فله 30 کیلوگرمی جهت مصرف به بازار عرضه می گردد.که دارای خواصی از جمله  جلوگیری کننده از پوکی استخوان –فاقد کلسترول و قند می باشد.